Milí snúbenci,

oznamujeme Vám, že kurz prípravy na manželstvo v Kysuckom Novom Meste
plánovaný v termíne 19. – 21. marec 2021 je z dôvodu pretrvávajúceho stavu
epidémie zrušený.

Na webovej stránke www.domanzelstva.sk sú zverejnené termíny ďalších kurzov pre
I. polrok 2021, na ktoré je potrebné sa opäť prihlásiť.

Ak plánujete sobáš v apríli alebo v máji 2021 vo Farnosti sv. Jakuba v KNM alebo vo Farnosti Panny Márie v KNM, ponúkame Vám alternatívu ku Kurzom pre snúbencov - Cyklus online prednášok manželov pre snúbencov. Prihlásiť sa môžete cez webovú stránku www.domanzelstva.sk/online.


V prihláške je potrebné uviesť meno kňaza, ktorý Vám, ako zodpovedný za Vašu prípravu na manželstvo, účasť na tejto doplňujúcej forme odporučil. Preto skôr, ako sa na Cyklus online prednášok prihlásite, informujte sa u svojho kňaza vo farnosti o ďalšom postupe a možnosti zúčastniť sa Cyklu online prednášok.


Milí snúbenci,

oznamujeme Vám, že kurzy prípravy na manželstvo v Kysuckom Novom Meste plánované v termínoch 29. – 31. január 2021 a 19. – 21. február 2021 sú z dôvodu pretrvávajúceho stavu epidémie a sprísnených karanténnych opatrení zrušené.

Na webovej stránke www.domanzelstva.sk sú zverejnené termíny ďalších kurzov pre I. polrok 2021, na ktoré je potrebné sa opäť prihlásiť. Nevieme v tomto čase odhadnúť, či a za akých podmienok budú tieto kurzy prebiehať.

Ak plánujete sobáš v čase karanténnych opatrení a nebudete mať možnosť sa kurzu zúčastniť, informujte sa u svojho kňaza vo farnosti a dohodnite si s ním individuálnu sviatostnú prípravu. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa kurzu aj po sobáši, ako manželia.


Miesto: Pastoračné centrum sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto (za horným kostolom sv. Jakuba pri OD Billa)

Forma: víkendové kurzy bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku večera do nedele popoludnia. Program v piatok začína o 18.00, v sobotu od 8.30 do 17.30 a v nedeľu od 8.45 do 15.00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 20€ na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, lektori, malé občerstvenie a 2x obed. Príspevok je potrebné odovzdať na mieste.

Bližšie informácie: 041/421 25 45; 0904 962 737

Termíny kurzov:

19.-21.3.2021
23.-25.4.2021
28.-30.5.2021
11.-13.6.2021

 

Prihlášky nájdete na webe: www.domanzelstva.sk