Rodinná súťaž

RODINNÁ SÚŤAŽ V KARANTÉNEFarnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste vyhlasuje rodinnú súťaž, ktorá
chce byť inšpiráciou ako správne využiť čas povinnej karantény.

Do súťaže sa môžu zapojiť rodiny a jednotlivci, ktorí patria do Dekanátu
Kysucké Nové Mesto.
Začiatok je na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2020 a koniec bude
závisieť od situácie v našej krajine.

Každý týždeň vždy v stredu sa vyhlásia úlohy pre rodiny aj pre jednotlivcov.
Hodnotiť sa bude po každom kole o zaujímavé ceny a po skončení všetkých kôl
bude záverečné vyhodnotenie o super ceny (víkend v Christilande, spoločná
púť, výlet...). Do súťaže sa môžete kedykoľvek zapojiť.
Vypracované úlohy a odpovede posielajte mailom na adresu:
 alebo .

Hodnotiaca porota: riaditeľka CVČ sv. Jakuba Martina Kontríková, manželia
Štefan a Janka Richtárikovci, manželia Alexander a Lenka Backovci, dekan Peter
Holbička, kaplán Jozef Lazový

7. KOLO RODINNEJ SÚŤAŽE V KARANTÉNE
6. mája 2020

Piaty mesiac v roku, jeden z najkrajších a úžasný symbol lásky - to je MÁJ. Počas neho si
po stáročia veriaci ľud prehlboval svoj vzťah k Božej Matke Panne Márii a cez ňu
s Ježišom. Máj je mesiac, ktorý má silu aj vďaka Panne Márii.

ÚLOHY PRE RODINY S DEŤMI, MANŽELSKÉ PÁRY I JEDNOTLIVCOV:
Úloha č. 1.
Pripravte Duchovnú kyticu pre Pannu Máriu z vašich modlitieb (ruženec, Loretánske
litánie a iné mariánske modlitby).
Úloha č. 2.
Z ľubovoľného materiálu (prírodného, umelého, papier, plastelína...) vytvorte kytičku,
ktorá bude pripomínať vaše duchovne prežité chvíle s Pannou Máriou.
Úloha č. 3.
Najžiarivejším príkladom z ľudí v raste cnostného života je Panna Mária - milosti plná.
Vo Svätom písme nájdite state, v ktorých sa píše o živote Panny Márie. Nájdite a vyberte
5 dobrých vlastností – cností P. Márie. Pokúste sa každý deň ich prakticky uskutočňovať.

Príklad:
Magnifikat - chválospev P. Márie – „lebo Boh zhliadol na poníženosť svojej služobnice“
Lk 1,48 – cnosť pokory v živote P. Márie – v každodenných situáciách života reagovať
pokorne a ponížene.
Vysvetlenie pojmu cnosť:
Cnosť – je trvalá a stála dispozícia konať dobro. KKC 1733
Cnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru,
ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. KKC 1803


Zdokumentovanie úloh (krátky popis, fotografie, krátke videá z mobilu, kresby,), ale aj
vaše inšpirácie, podnety a pripomienky k súťaži posielajte na mail farnosti
alebo
do stredy 13. mája 2020. Vyhodnotenie bude budúci piatok 15. mája na svetový
deň rodiny.

6. KOLO RODINNEJ SÚŤAŽE V KARANTÉNE
29. apríla 2020

Slávime Rok Božieho slova, kedy sa chceme viac ponárať do lásky nášho Boha, ktorú
nám vyjadril aj v Biblii, úlohy budú súvisieť s poznaním Svätého písma.

ÚLOHY PRE RODINY S DEŤMI A MANŽELSKÉ PÁRY:
Úloha č. 1
Rodina spolu s deťmi si prečíta ľubovoľný úryvok so Sv. písma. Každý z členov povie, čo
ho z prečítaného oslovilo a prečo a navzájom sa pozdieľajú.
Úloha č. 2
Rodičia dajú deťom alebo manželia navzájom kvíz:
(Príloha 1. kvíz otázky; príloha 2. kvíz odpovede)
Členovia rodiny si vyberajú témy s počtom bodov (napr. Kto povedal komu? - za 300
bodov), rodič prečíta danú otázku, za správnu odpoveď deti získavajú príslušný počet
bodov. Body si značia na papier, po zadaní všetkých otázok si nakoniec body spočítajú a
vyhodnotia.
Prílohy nájdete tu.

ÚLOHA PRE JEDNOTILIVCOV:
Vyber si alebo náhodne otvor ľubovoľný úryvok so Sv. písma, prečítaj si porozjímaj nad
ním. Pýtaj sa, čo práve Tebe chce Boh skrze toto slovo povedať. Po rozjímaní sa
telefonicky skontaktuj s ďalšími rodinnými príslušníkmi, kamarátmi, susedmi alebo
jednotlivcami a pozvi ich k čítaniu Božieho slova. Oslovená rodina alebo jednotlivec
pokračuje v čítaní. Výber čítania je na dobrovoľnosti. Po prečítaní ľubovoľného úryvku
Vám podá spätnú väzbu (telefonicky, sms alebo emailom,...)
Spätná väzba obsahuje: výber knihy - konkrétneho textu, verše , ktoré ich oslovili príp.
prečo. Vašou úlohou bude osloviť a zapáliť čo najväčší počet ľudí k čítaniu Sv. písma.

Zdokumentovanie úloh (krátky popis, fotografie, krátke videá z mobilu, kresby,), ale aj
vaše inšpirácie, podnety a pripomienky k súťaži posielajte na mail farnosti
alebo
prípadne cez Uloz.to do konca pondelka 4. mája 2020.

 

Vyhodnotenie 5. kola rodinnej súťaže

Počítadlo 160828 (1)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.