Dekanát Kysucké Nové Mesto

Zlatý dvojkríž v ľavej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy. Mušľa je atribútom sv. Jakuba staršieho, apoštola, ktorému je zasvätený farský kostol v  Kysuckom Novom Meste. Tým je vyjadrený pôvod názvu dekanátu v názve jeho sídla a farnosti. Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

 

Dekan: ThLic. Peter Holbička, farár Farnosti sv. Jakuba v KNM
Vicedekan: Mgr. Andrej Týleš, farár Farnosti Panny Márie v KNM
Školský dekan: Mgr. Martin Lisík, farár Nesluša

Do dekanátu patria aj nasledujúce novovzniknuté farnosti:

Kysucké Nové Mesto (farnosť sv. Jakuba a farnosť Panny Márie), Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Nesluša, Snežnica, Rudina, Rudinská

 

Kysucké Nové Mesto farnosť sv. Jakuba

Kysucké Nové Mesto farnosť Panny Márie

Horný Vadičov

Kysucký Lieskovec

Nesluša

Rudina

Rudinská

Snežnica

 

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 208216 (13)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.