Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Kysucké Nové Mesto má od 2. júla 2010 dve farnosti:

Farnosť sv. Jakuba zahŕňa hornú /severnú/ časť Mesta s kostolom sv. Jakuba a filiálkami Povina, Dubie a časť mesta za železnicou-Podstranie. 

 
Farnosť Panny Márie zahŕňa dolnú /južnú/ časť Mesta s Mariánskym kostolom a filiálkami Radoľa a Budatínska Lehota.  

Adresa

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť sv. Jakuba

Jesenského 2928
024 04 Kysucké Nové Mesto

Telefón

041/421 2545 /odkazovač je aktívny/

Farár:

ThLic. Peter Holbička

Kaplán:

Mgr. Miroslav Klobučník

Č.ú.: SK51 0200 0000 0031 5945 6257

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 316272 (3)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page