Aktivity pre deti

 • spevokol Pramienok – detský spevokol, stretáva sa vždy vo štvrtok o 15:30 v CVČ sv. Jakuba. Spieva pravidelne na detských sv. omšiach v stredu o 17:00 hod. a v nedeľu o 9:30 hod. vo Farskom kostole sv. Jakuba. Spieva aj na jasličkových pobožnostiach každý rok a na iných akciách. (texty detských piesní)
 • Krúžky pre detiKlikni sem

 

Sväté omše doprevádzané detskými piesňami a s homíliami pre deti bývajú počas školského roka
každú nedeľu o 9:30 hod. v Kostole sv. Jakuba.

Akcie

 • Hviezdy neba
 • Stredy s prekvapením
 • Milión detí sa modli ruženec
 • Tvorivé sobotné popoludnie
 • Adventné projekty pre deti
 • Jasličková pobožnosť
 • Duchovná obnova pre deti
 • Dobrá novina (spolupráca s eRkom)
 • Detské tábory
 • Detský karneval
 • Divadelné predstavenie
 • Deň detí (Myslíme na rodinu)
 • Prázdninový vianočný program
 • Bodka za prázdninami
 • Príležitostné výlety do okolitej prírody


Pozývame všetky deti, ktoré chcú prísť medzi nás.

Radi Ťa príjmeme medzi seba !!!

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 313230 (31)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page