Priamy prenos sv. omše Kostol sv. Jakuba KNM 18.10.2020 o 11:00

 

AKTUÁLNE OZNAMY

Drahí bratia a sestry,
     od 15. októbra 2020 až do odvolania na Slovensku platí všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý priniesol výrazné obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb na 6 osôb vrátane kňaza a asistencie.
Preto až do odvolania budú v našich kostoloch slávené SVÄTÉ OMŠE súkromne.

Slovenskí biskupi až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 
Odporúčame duchovne sa spojiť s nami sledovaním svätých omší doma v priamom prenosez našich kostolov:

z Farského kostola Panny Márie v KNM
v pondelok – sobotu o 7:00 h.
v nedeľu o 9:00 h. na: www.facebook.com/fpmknm

z Farského kostola sv. Jakuba v KNM
v nedeľu o 11:00 h. na YouTube kanáli „TÍM FARSKÝCH SPRÁV“
a Facebooku „FARNOSŤ A CVČ SV. JAKUBA“

Povzbudzujeme vás počas tohto neľahkého obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom Televízie LUX alebo počúvať cez Rádio LUMEN a Rádio MÁRIA.

SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať individuálne a pri dodržiavaní opatrení v stredu a v piatok vo farskom kostole od 17:00 do 18:00 h.

ADORÁCIA Eucharistického Krista vo farskom kostole bude individuálne každú stredu od 9:00 do 18:00 h. V predsieni kostola nech sa zapíšu zodpovední za dodržiavanie opatrení a tí, ktorí chcú adorovať! Modlitba posvätného ruženca, Korunka Božieho milosrdenstva a iné pobožnosti nech sa konajú súkromne v rodinách.

PREDSIEŇ farského kostola zostáva naďalej počas dňa otvorená od 8:00 do 18:00 h. k súkromnej adorácii a modlitbe jednotlivých veriacich. V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek.

KRSTY budú vysluhované individuálne v 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 9:00 h. spolu s náukou pri dodržaní všetkých stanovených opatrení (jedna osoba na 15 m2 v kostole).

POHREBY do zeme budú po dohode s príbuznými a pri dodržaní všetkých stanovených opatrení prednostne na cintoríne pri hrobe (v rúškach a dvojmetrových rozostupoch); pohreby kremáciou budú riešené individuálne.

POMAZANIE CHORÝCH si možno dohodnúť individuálne, telefonicky 041/421 25 45. Usilujme sa postarať o to, aby nikto bez vážnej príčiny neodišiel z tohto sveta bez zaopatrenia sviatosťami, keď je to len trocha možné.

KANCELÁRIA farského úradu bude pracovať v obmedzenom režime.
Úradné hodiny:
pondelok 09:00 – 10:00, streda a piatok 18:00 – 18:30.

Všetkých naliehavo pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Využime tento vzácny čas pre osobnú dôvernú jednotu s Ježišom, kedy sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za jeho dary a milosti, odprosovať ho za svoje hriechy a slabosti a tiež ho prosiť o potrebné milosti pre seba i pre svojich blížnych.

Prehĺbme najmä spoločnú modlitbu v rodinách, využime mediálne možnosti sledovania bohoslužieb a iných relácii a upevnime sa v kresťanských čnostiach trpezlivosti, nádeje a medziľudskej pomoci.

Nastávajúce dni a týždne obmedzení môžeme zužitkovať na poznanie Božieho zámeru s nami a so svetom - a to všetko v tichu, uvažovaní a v modlitbe. Ticho, reflexia a modlitba. Len tak môžeme pochopiť znamenia čias, čo nám chce Ježiš povedať.

Denne budeme zvolávať Božie požehnanie pre celú farnosť a dekanát, veď vďaka kňazskému požehnaniu budú poklady milosrdnej dobroty ukryté v Ježišovom Srdci vyliate do vašich duší.

       Žehnajú vás a v modlitbách sprevádzajú vaši duchovní otcovia
               Peter Holbička a Jozef Lazový

 

Ježiš ti odporuča

Katechéza v rodine na 29. nedeľu v cezročnom období

 • Sv. omše

  Cez
  rok

  Kostol
  sv. Jakuba

  Povina

  Kostol
  P. Márie

  Radoľa

  Po

  7:00

   ----

  18:00

   ----

  UT

  17:00

  15:45

   6:30

   18:00

  ST

   7:00
  17:00

  ----

   6:30
  18:00

   ----

  ŠT

   17:00
  adorácia

   ----

  6:30
   

   ----

  PI

   7:00
  17:00

   ----

   6:30
  18:00

   ----

  SO

   7:00

   ----

  18:00

   ----

  NE

  7:00
  9:30
  11:00
  18:30


  9:45

   7:30
  9:00
  10:30

  9:00

  V Kostole sv. Jakuba spovedáme
  od piatku do soboty pravidelne
  pol hodiny pred každou svätou omšou.

  V Povine spovedáme v utorok a v nedeľu na požiadanie.
  Vo sviatky a slávnosti môžu byť sväté omše v inom čase. Aktuálny rozpis svätých omší nájdete vždy vo farských oznamoch.
 • Úradné hodiny

  Pondelok

  8:00 - 10:00

  Utorok

  17:45 - 18:15

  Streda

  17:45 - 18:15

  Štvrtok

  18:00 - 19:00

  Piatok

  18:00 - 19:00


  Prosíme, aby ste zvonili
  na zvonček FARSKÝ ÚRAD
  alebo na zvonček FARA.

  Radi vám tiež osobne poslúžime
  po každej svätej omši v pracovné dni v sakristii kostola.

  V naliehavých prípadoch a pre vyslúženie sviatosti pomazania chorých volajte na telefónne číslo: 041 - 421 25 45
  a nechajte prosím odkaz s kontaktom na vás.
  • Add to Phrasebook
    
   • No word lists for English -> Slovak...
     
   • Create a new word list...
  • Copy
 • Kontakt

  Rímskokatolícky farský úrad sv. Jakuba

  Jesenského 2928
  Kysucké Nové Mesto 02404
  tel.: 041/421 25 45
  fara mail:

   

Farské oznamy 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 18. 10. 2020...  Čítaj


Kurz prípravy na manželstvo  -  termíny 2020/2021...   Čítaj


Aktuálne oznamy   ...  aktualizované 2.5.2020... Čítaj

Reštaurácia u sv. Jakuba

Žilinská diceza

Žilinská diecéza

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 173130 (72)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.