Kňazi

 

Významné osobnosti

- Ján Lottner   1841 - 1876

- Ján Cvinček   1898 - 1899 - kaplán, zakladateľ rôznych spolkov v našom meste

- Andrej Majer (Dlhomír Poľský)   1899 - 1904 - básnik
- Karol Kmeťko   1904 - 1910 - kaplán
- Pavol Gašparovič Hlbina   1942 - 1945 - kaplán, básnik

    * Albín Blažek
    * Dlhomír Poľský
    * Ján Cvinček
    * Ján Lottner
    * Ján Ondrisík
    * Jozef Belanský

Správcovia farnosti a farári:

- Dr. Andrej Paldan    1. 11. 1938 - 16. 4. 1948
- Štefan Hudec          1. 12. 1948 - 30. 9. 1973 (+ 25. 2. 1989)
- Milan Krkoška          1. 10. 1973 - 1. 9. 1991
- Ján Šmelka             1. 09. 1991 - 1.7.2002
- Pavol Mazúch          1. 07. 2002 - 30. 6. 2013
- Peter Holbička         1. 07. 2013 - súčasnosť

- Mons. Ondrej Sandanus od 2008 do 2018 - dôchodca, výpomocný duchovný

 

Kapláni od roku 1991

- Pavol Mičúch          (1990-1991)
- Martin Poživenec   (1991-1993)
- Pavol Maretta         (1993 - 1994)
- Peter Hrenák         (1994 - 1995)
- Ivan Pšenák           (1995 - 1996)
- Jozef Šoška           (1996 - 1997)
- Peter Kičin             (1997 - 1998)
- Anton Košík           (1997 - 1999)
- Miroslav Hoždora  (1998 - 1999)
- Štefan Bukovan     (1999 - 2000)
- Stanislav Štefánik  (1999 - 2000)
- Miroslav Janás       (2000 - 2001)
- Ján Dorotčin           (2000 - 2002)
- Pavol Turza             (2001- 2003)
- Anton Gavlas          (2002 - 2003)
- Miloš Galbavý         (2003 - 2006)
- Štefan Junas          (2003 - 2005)
- Stanislav Duník      (2005 - 2008)
- Miroslav Vároš        (2006 - 2007)
- Pavol Hrvol           (2006 - 2012)
- Peter Švec            (2007 - 2008)
- Zdeno Pupik         (2008)
- Pavel Mikoláš        (2008  - 2009)
- Dušan Pecko         (2009  - 2011)
- Peter Mlyniský       ( 2012 - 2014)
- Marek Mucha         (2014 - 2018)
- Ivan Belko             (2017 - 2019)
- Jozef Lazový          (2019 - 2022)
- Miroslav Klobučník (2022 - súčasnosť)

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 310799 (4)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page