Farská charita

Svoju činnosť sme začali v roku 2001 a zameriavame sa prevažne na pomoc sociálne odkázaným rodinám a jednotlivcom. Poskytujeme finančné príspevky na nákup potravín, potrieb v domácnosti, preplatenie doplatkov za lieky pre dlhodobo chorých alebo trvale postihnutých detí a starých ľudí so sociálnymi dôchodkami, ktorí nemajú možnosť inej pomoci. Ďalšiu pomoc poskytujeme aj predmetmi dennej spotreby - oblečenie, obuv, doplnky do bytov a zariadení pre domácnosť. Tiež pomáhame pri obstarávaní nákupov a liekov.

Naša činnosť spočíva aj v poskytovaní duchovnej podpory, zvlášť pre starých, chorých a osamelých ľudí v DOS, ale i v jednotlivých domoch a bytoch i mimo našej farnosti. Poskytujeme osobný doprovod pri návšteve lekára na polinklinike alebo do nemocnice v Čadci. Mávame konzultácie s lekármi o možnostiach zdravotnej pomoci pre starých a deti. Dlhodobo nezamestnaným pomáhame získavať prácu (brigádu alebo inú formu práce za finančnú odmenu).

Rozširujeme databázu existujúcich sociálne odkázaných rodín a fyzických osôb, rôznych sociálnych inštitúcií a združení, ktoré by týmto rodinám mohli pomôcť --- tzv. prieskum potrieb a možnosti pomoci.
Celú túto činnosť vykonávame 2 osoby a pomáha nám 1 pokladníčka, ktorá nám riadi účtovníctvo.

Kontakt:
Farská charita
ČSA 1036/77
02401 Kysucké Nové Mesto

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 316272 (3)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page