Aktivity pre mládež

42044660 558686981255548 6449028531795001344 n

 

  • Zbor Bohom zvolaný – katolícky mládežnícky spevácky zbor, stretáva sa raz do týždňa v sobotu o 18:00 v CVČ sv. Jakuba v KNM, kde cvičí piesne na rôzne akcie. Spieva pravidelne na svätej omši v nedeľu o 11:00 vo Farskom kostole sv. Jakuba na mládežníckej sv. omši. Niekedy spieva aj na krstoch, svadbách, krížových cestách, birmovke a na veľké sviatky.
  • Modlitbové spoločenstvo– býva každú sobotu večer o 19:15 hod v CVČ sv. Jakuba. Vedie ho pán kaplán Farnosti sv. Jakuba. Témy: adorácia, lectio divina (meditácia nad Božím slovom), ruženec s meditáciami, zdieľanie.
  • Futbal - býva cez školský rok v piatok o 20:00 hod. v telocvični ZŠ Povina.
  • Krúžky pre mládežKlikni sem

 

Mládežnícke sv.omše bývajú v piatok o 17:00 a v nedeľu o 11.00 vo Farskom kostole sv. Jakuba.

Akcie

    * Jasličková pobožnosť
    * Katarínska zábava
    * Dobrá novina (spolupráca s eRkom)
    * Predvianočný týždeň v CVČ pre mládež
    * Mládežnícky tábor
    * Filmový večer
    * Inšpiratívne večery pre animátorov
    * Duchovná obnova mládeže
    * Športový turnaj pre mládež
    * Kalčetový turnaj pre mládež
    * Florbalový turnaj mládeže
    * Divadelné stretká
    * Duchovno-formačný deň
    * Myslíme na rodinu - deň mládeže
    * Výlet s animárotmi a mládežou
    * Príležitostné výlety do okolitej prírody

Pozývame všetkých mladých, ktorí budú mať chuť sa k nám pripojiť.

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 310798 (3)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page