24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, sviatok Sedembolestnej Panny Márie  - 15. 9. 2019

 

Liturgický kalendár:

 

PO 16. 9. – spomienka sv. KORNELA, pápeža a CYPRIÁNA, biskupa, mučeníkov
ŠT 19. 9. – spomienka sv. JANUÁRA, biskupa a mučeníka
PI 20. 9. – spomienka sv. ONDREJA, kňaza, PAVLA a spoločníkov, kórejských mučeníkov
SO 21. 9. – sviatok sv. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu
NE 22. 9. – 25. nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy: 

 

 • Dnes je DEŇ DUBIA, sv. omša o 14:00 a Na vrchu TÁBOR o 15:15 celebruje vdp. Jozef Šuráb.
 • Dnes je ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň!
 • • V tomto týždni sú JESENNÉ KÁNTROVE DNI v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. V stredu budeme mať sväté omše za poďakovanie. Kto by sa chcel podeliť o plody zo záhrad na výzdobu kostola, môže priniesť do centra v pondelok.
 • • VEČERADLO modlitby s Pannou Máriou bude v kostole vo štvrtok 19. 9. o 15:35 hod.
 • • BIRMOVANCI - stredoškoláci v piatok 20. 9. večer začíname prípravu na prijatie darov Ducha Svätého. Stretneme sa na sv. omši o 17.00 a po nej na stretku v pastoračnom centre. Tam dostanete aj nové indexy. Kto neodovzdal starý index, nech ho odovzdá po sv. omši v sakristii.
 • • Spoločenstvo SHEMA a Farnosť Panny Márie v Kysuckom Novom Meste Vás pozýva v piatok 20.9. na spoločné stretnutie Večer modlitieb a chvál. Začiatok je o 18:00 sv. omšou v kostole PM.
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť v sobotu 21. 9. o 14:00 vo sv. omši MARTIN TABAČEK z Rudiny a MICHAELA ŠKULCOVÁ z KNM. O 15:00 vo sv. omši JOZEF HANULIAK z Varína a SOŇA OZOGÁŇOVÁ z KNM. Cirkevnoprávne prekážky nahláste na FÚ.
 • • Budúcu nedeľu budeme vysluhovať sviatosť KRSTU pri svätej omši o 11:00. Krstná náuka bude v sobotu o 9:00 na fare.
 • DOSPELÍ, ktorí túžia prijať sviatosť krstu, eucharistie (1. svätého prijímania) a birmovania prihláste sa do konca septembra osobne, mailom alebo telefonicky na farskom úrade.
 • V sakristii si môžete zakúpiť stolový alebo nástenný katolícky kalendár na rok 2019. Členovia SSV si môžu prevziať podielové knihy, DVD a vyplatiť členské.
 • • V nedeľu 22. 9. sa v BA uskutoční 3. NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT. Jeden autobus je už plný. Pôjde ešte jeden. Prihlasovať sa môžete v sakristii do piatku. Odchod je v nedeľu o 8:30 od Billy.
 • • Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva žiakov a záujemcov dňa 19.9. na Deň otvorených dverí so zameraním na cudzie jazyky.

 

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
 Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
7:00


----
----
----

18:00
----
Utorok
----


17:00
15:45
6:30

----
18:00
Streda
7:00


17:00
----
6:30

18:00
----
Štvrtok
----


17:00
----
6:30

----
----
Piatok
7:00


17:00
----
6:30

18:00
----
Sobota
7:00


----
----
----

18:00
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45
7:30
9:00
10:30
9:00

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 135628 (13)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.