13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 26. 6. 2022

Liturgický kalendár:

PO 27. 6. – spomienka sv. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, biskupa a učiteľa Cirkvi; sv. LADISLAVA
UT 28. 6. - spomienka sv. IRENEJA, biskupa a mučeníka
ST 29. 6. – slávnosť SV. PETRA A PAVLA, apoštolov
ŠT 30. 6. – spomienka PRVÝCH SVÄTÝCH MUČENÍKOV CIRKVI V RÍME
PI 01. 7. – Prvý piatok v mesiaci júl
SO 02. 7. – sviatok NÁVŠTEVY PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE; Fatimská prvá sobota
NE 03. 7. – 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 

Farské oznamy:

• Dnes je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca – Halier sv. Petra. Pán Boh zaplať!

• Dnes sa koná 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Pozývame vás na diecézne stretnutie rodín s biskupom Tomášom. Pri východe z kostola si môžete vziať aktualizovanú pozvánku na stretnutie rodín, ktoré je v areáli farského kostola Žilina Vlčince.

• V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dotyk Božieho milosrdenstva môžete zažiť pol hodinu pred sv. omšami. Vo štvrtok a v piatok spovedáme od 16:00. V CSS Kamence spovedáme vo štvrtok od 8:30 a o 10:00 bude sv. omša. Chorých a nevládnych navštívime v piatok. V POVINE spovedáme v stredu od 15:00 a potom bude sv. omša o 15:45. V piatok bude bohoslužba o 15:00.

• V stredu 29.6. bude slávnosť – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú o 7:00, 12:00, 17:00. V Povine o 15:45. Večerná v utorok bude už zo slávnosti.

ADORÁCIA v kostole sv. Jakuba v stredu po rannej sv. omši až do večernej sv. omše.

• Vo štvrtok 30. júna pozývame na sv. omšu o 17:00 žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov a rodičov. Budeme spoločne ďakovať Bohu za uplynulý školský rok, zaspievame TE DEUM.

OHLÁŠKY: Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť v piatok 1. 7. o 14:00 Vladimír Krčmárik zo Žiliny a Michaela Janošková z KNM. V sobotu 2. 7. o 16:00 v Radoli Martin Kubjatko z Radole a Katarína Ščambová z KNM. V Humenom Daniel Dupkala z KNM a Daniela Pittnerová z Humenného. Prípadné cirkevno-právne prekážky ohláste na FÚ.

• Na budúcu nedeľu bude sv. omše doprevádzať Duo sakrálnej hudby "Sanctus"- Katarína a Mikuláš z Moskvy. Po sv. omšiach bude aj ich krátky koncert. Dobrovoľný príspevok pri východe. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci júl, bude ofera na potreby farnosti. SV. OMŠA o 8:15 už v nedeľu nebude. Popoludní o 14:15 bude stretnutie Ružencového bratstva KNM.

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Pondelok
7:00


17:00
----
Utorok
----


17:00
----
Streda
7:00
12:00

17:00
15:45
Štvrtok
----


17:00
----
Piatok
7:00


17:00
----
Sobota
7:00


----
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 243536 (79)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.