7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 23. 2. 2020

 

Liturgický kalendár:

ST 26. 2. - POPOLCOVÁ STREDA - deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu
NE 01. 2. - 1. PÔSTNA NEDEĽA - koná sa jarná zbierka na Charitu.

 

Farské oznamy: 

  • • V pondelok začína jarný prímestský tábor v CVČ sv. Jakuba o 9.00 hod. Počas jarných prázdnin bude herňa otvorená od 15.00 až 20.30 hod.
  • • Aj tento rok môžete podporiť CVČ sv. Jakuba svojimi 2% Z DANE. Tlačivá vyhlásenia si môžete prevziať vzadu pri časopisoch. Vaše 2 % budú použité na prácu s deťmi, mládežou a rodinami.
  • V stredu 26. 2. začína PÔSTNE OBDOBIE. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Zachovajme prísny pôst a zdržme sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nenahrádza iným skutkom pokánia (zaväzuje 14 - 60 roku života). Na POPOLCOVÚ STREDU sa udeľuje symbol kajúcnosti – značenie popolom. Sväté omše: 7:00, 12:00, 17:00; Povina 15:45. (UT - v Povine pohrebná sv. omša o 13:30)
  • Počas pôstu sa budeme spoločne modliť KRÍŽOVÚ CESTU. V piatky bude spojená so sv. omšou o 17:00 a v nedele popoludní o 15:00. V Povine v piatok aj v nedeľu o 14:30. Prosíme rôzne stavy, spoločenstvá, aby sa prihlásili v sakristii na službu doprevádzania tejto modlitby.
  • Sviatosť zmierenia: prvopiatkové spovedanie bude preložené na tento týždeň, v ktorom je popolcová streda. Spovedať budeme: UT - od 16:00; ŠT - od 16:00; PIA - od 16:00. V DSS vo štvrtok 27.2. od 8:30 a o 10:00 bude sv. omša. Chorých a nevládnych navštívime v piatok 28.2.2020.
  • ÚPLNE ODPUSTKY za obvyklých podmienok môžeme počas pôstu získať: pri pobožnosti krížovej cesty; pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána Ježiša; v piatok po sv. prijímaní modlitbou „Dobrý a preláskavý Ježišu“ z JKS.
  • • V piatok večer bude NIKODÉMOVA NOC v Kostole Panny Márie od 19:00 do 22:00. Pozývame na poklonu krížu, možnosť svätej spovede alebo rozhovoru s kňazom.
  • • Každú prvú nedeľu v mesiaci (najbližšie 1. marca) bude večerná svätá omša v našom kostole obetovaná za charitné diela v našom meste – za dobrodincov, dobrovoľníkov a ľudí v núdzi.
  • • Slovenská katolícka charita pripravila na pôst kampaň PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU, ktorou môžeme pomáhať deťom v Afrike. Krabičky sú k dispozícii pri časopisoch.

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
 Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
7:00


----
----
----


18:00
----
Utorok
----


17:00
13:30
6:30


----
18:00
Streda
7:00
12:00

17:00
15:45
6:30


18:00
18:00
Štvrtok
----


17:00
----
6:30


----
----
Piatok
7:00


17:00
----
6:30


18:00
----
Sobota
7:00


----
-----
----


18:00
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45
7:30
9:00
10:30
----
9:00

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 150651 (146)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.