Výstrahy
  • JFolder::create: Cesta nie je v cestách open_basedir.

9. NEDEĽA CEZROČNÁ - 4. 6. 2023

Liturgický kalendár:

PO 05. 6. – spomienka sv. BONIFÁCA, biskupa a mučeníka
UT 06. 6. – spomienka sv. NORBERTA, biskupa
ŠT 08. 6. – slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
PI 09. 6. – spomienka sv. EFRÉMA, diakona a učiteľa Cirkvi
SO 10. 6. – spomienka PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE v sobotu
NE 11. 6. – 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  

Farské oznamy:

• Dnes je prvá nedeľa v mesiaci a po sv. omšiach je zbierka pre potreby farnosti. O 14:15 pozývame do farského kostola na stretnutie Ružencového bratstva. Popoludnie s Božím milosrdenstvom začne korunkou o 15:00 a pokračovať bude adoráciou až do večernej svätej omše.

ADORÁCIA v kostole sv. Jakuba každú stredu po rannej sv. omši až do večernej sv. omše.

• V stredu 7. 6. bude dekanátna rekolekcia v Lodne pri príležitosti 60 výročia kňazstva dekana Jozefa Šurába. Svätá omša bude o 11:00.

• Vo štvrtok je prikázaný sviatok NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Sv. omše: 7:00, 12:0018:00 bude v dolnom kostole Panny Márie. Po nej bude Eucharistická procesia s požehnaním v našom kostole. Prosíme vás o prípravu dvoch oltárikov. V stredu bude sv. omša o 17:00 už zo slávnosti. V Povine vo štvrtok o 17:00. Pri speve Ctime túto Sviatosť slávnu, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

• V piatok po večernej sv. omši bude adorácia za budúcich diakonov a novokňazov ZA diecézy. Sviatosť diakonátu udelí biskup Tomáš Galis v piatok 9. júna o 17:00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na Severe aj Petrovi Sovíkovi z Radole. Sviatosť kňazstva udelí biskup v sobotu 10. júna o 10:00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na sídlisku Vlčince.

SVIATOSŤ KRSTU budeme udeľovať v sobotu 10. 6. o 11:00 v kostole spolu s náukou.

OHLÁŠKY: Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť v sobotu 10. 6. o 15:00 vo svätej omši Daniel Kubík z Horného Vadičova a Aneta Paršová z Kysuckého Lieskovca. Prípadnú cirkevno-právne prekážky ohláste na FÚ.

• Budúcu nedeľu má naša farnosť výročnú celodennú poklonu. Adorácia bude od rána, medzi sv. omšami až do večernej sv. omše. Zapísať sa na adoráciu môžete na stolíku podľa rozpisu.

• V nedeľu 18.06. pozývame všetkých na DEŇ OTCOV do CVČ sv. Jakuba od 15:00. Pre deti i dospelých je pripravený zaujímavý program, guláš a občerstvenie, ale aj rodinná súťaž. Môžete sa zapojiť do súťaže Erb rodiny – vytvoriť si erb, ktorý najviac vystihuje Vašu rodinu.

• Na výveske pred kostolom (alebo na webe farnosti) dávame do pozornosti plagátik s rozpisom nedeľných svätých omší počas prázdnin, platný už od 17. júna 2023

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Pondelok
7:00


----
----
Utorok
----


17:00
15:45
Streda
7:00


17:00
----
Štvrtok
7:00
12:00

----
17:00
Piatok
7:00


17:00
----
Sobota
7:00


----
----
Nedeľa
7:00
8:15
9:30
11:00
18:30
9:45 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 289013 (24)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page