24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 13. 9. 2020

 

Liturgický kalendár:

PO 14. 9. – sviatok POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
UT 15. 9. – slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
ST 16. 9. – spomienka sv. KONRÉLIA, pápeža a CYPRIÁNA, biskupa, mučeníkov
ŠT 17. 9. – spomienka sv. RÓBERTA BELLARMÍNA, biskupa a učiteľa Cirkvi
SO 19. 9. – spomienka sv. JANUÁRA, biskupa a mučeníka
NE 13. 9. – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Farské oznamy: 

 

  • • Nakoľko v tomto roku na Bielu sobotu nebola zbierka na podporu kresťanov vo Svätej zemi, svoje milodary môžete venovať dnes a zajtra po sv. omšiach.
  • V pondelok na sviatok Povýšenia Sv. Kríža bude otvorená aj kaplnka k tichej adorácii. 
  • • V utorok 15.9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše o 7:00, 9:30, 11:00 vo farskom kostole; v Povine o 9:45 a v Dubí o 13:00.  Večerná sv. omša nebude. Zároveň nás v tento deň Dubania pozývajú osláviť DEŇ DUBIA. Viac na plagáte vo výveske.
  • • V tomto týždni sú JESENNÉ KÁNTROVE DNI, v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. V piatok budeme mať sväté omše za poďakovanie. Kto by sa chcel podeliť o plody zo záhrad na výzdobu kostola, môže priniesť do centra do stredy. Tieto dary budú po nedeli odovzdané sestrám Matky Terezy v Žiline.
  • Členovia SSV si môžu v sakristii prevziať podielove knihy, DVD a vyplatiť  členské 8,-€.
  •  V stredu  bude celodenná adorácia a po večernej sv. omši pozývame na chlapské a ženské večery do pastoračného centra.
  • OHLAŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť 19.9. o 15:00 Erik JAŠŠO a Michaella PASTVOVÁ obaja z KNM. V ten istý deň o 16:00 Michal  PUKALÍK a Katarína HOLÁŇOVÁ obaja z KNM. Cirkevnoprávne prekážky hláste na farskom úrade.
  • • DOSPELÍ, ktorí túžia prijať sviatosť krstu, euchristie (1. svätého príjmania) a birmovania prihláste sa do konca septembra osobne, mailom alebo telefonicky na farskom úrade.
  • • Posledná možnosť prihásiť deti i mladých do nášho CVČ SV. JAKUBA na nový šk. rok do zajtra. Ponuku krúžkov si môžete pozrieť vo výveskách, na webe a letákoch.
  • • CVČ aj tento rok ponúka pre najmenšie deti Katechézy Dobrého pastiera, ktoré sú zamerané na spoznávanie biblických príbehov o Ježišovi, podobenstvá, liturgický rok, slávenie sviatkov. Začiatok je od októbra. Prihlásiť sa môžete v centre. Viac info vo výveske. Poďakovanie za 2%!

 

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Dubie
Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
7:00


----
----
----
----

18:00
----
Utorok
7:00
9:30
11:00
----
9:45
13:00
7:30
9:00
10:30
----
9:00
Streda
7:00


17:00
----
----
6:30


18:00
----
Štvrtok
----


17:00
----
----
6:30

----
----
Piatok
7:00


17:00
----
----
6:30

18:00
----
Sobota
7:00

 
----
----
----
----

18:00
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45 
----
7:30
9:00
10:30
----
9:00

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 170004 (10)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.