34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 15. 11. 2020

 

Liturgický kalendár:

PO 23. 11. – spomienka sv. KLIMENTA I., pápeža a mučeníka
UT 24. 11. – spomienka sv. ONDREJA DUNK-LAKA, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
ST 25. 11. – spomienka sv. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, panny a mučenice
SO 28. 11. – spomienka PANNY MÁRIE v sobotu
NE 29. 11. – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Farské oznamy: 

• Dnes sa po sv. omšiach pred Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (JKS), môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Stále platí od biskupov všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách a tiež prísny pôst za odvrátenie pandémie v piatky do 18. decembra.

• ADORÁCIA Eucharistického Krista vo farskom kostole bude každú stredu od 7:30 do 17:00 h.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť v sobotu 28. 11. o 14:00 Lukáš KRAJŇÁK z Čierneho a Sabína KUBÁNKOVÁ z KNM. Cirkevnoprávne prekážky hláste na farskom úrade.

• Na budúci týždeň pri nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece. Bude aj JESENNÁ ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU. Vďaka za vašu štedrosť!

• Miništranti z Považskej Bystrice pripravili ADVENTNÚ VÝZVU pre miništrantov. Viac informácii tu.

TESCO ZBIERKA prebieha do 3. 12. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli ako dobrovoľníci vo štvrtok v Krásne. V spolupráci s farskou charitou chceme poskytnúť potraviny a hygienické potreby ľudom v núdzi, viacdetným alebo neúplným rodinám. Meno, adresu rodiny a kontakt napíšte na papier a prineste do sakristie.

Katolícke kalendáre na rok 2021 sú k dispozícii v sakristii. 

• Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie DARČEK Z LÁSKY. Dieťaťu zo sociálne slabšej rodiny našej farnosti môžete priniesť do sakristie alebo na farský úrad do nedele 6. decembra. Nezabudnite na obal napísať meno a vek dieťaťa. Dobrovoľníci z charity ich následne doručia.

• Farnosť a CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste vyhlasujú adventnú súťaž pre celú Žilinskú diecézu. Pripravte si adventný venček a napíšte nám, ako prežívate tento čas prípravy na narodenie Ježiša Krista. Fotografiu s popisom pošlite do 13. decembra 2020 na mail Na troch vyžrebovaných čakajú pekné ceny: spoločenská hra iKNOW, voňavá RODINKÁVA a sladký balíček.

 

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
7:00


----
11:00
pohreb
----


18:00
----
Utorok
----


17:00
11:00
pohreb
6:30


----
18:00
Streda
7:00


17:00
----
6:30


18:00
----
Štvrtok
----


17:00
----
6:30


----
----
Piatok
7:00


17:00
----
6:30


18:00
----
Sobota
7:00

 
----
11:00
pohreb
----


----
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
----  
7:30
9:00
10:30
9:00

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 175825 (1)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.