5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 5.2. 2023

Liturgický kalendár:

PO 06. 2. – spomienka sv. PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, mučeníkov
ST 08. 2. – spomienka sv. JOZEFÍNY BAKHITY, panny
PI 10. 2. – spomienka sv. ŠKOLASTIKY, panny
SO 11. 2. – spomienka PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ
NE 12. 2. – 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 

Farské oznamy:

• Dnes je prvá nedeľa v mesiaci február. O 14:15 bude stretnutie RUŽENCOVÉHO BRATSTVA a o 15:00 začne POPOLUDNIE S BOŽÍM MILOSRDENSTVOM. Koná sa prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Nech vám dobrý Boh odmení vašu štedrosť!

• Od pondelka 6.2. sa budeme pred svätými omšami modliť DEVIATNÍK k sv. Cyrilovi a Metodovi, patrónom našej diecézy, ktorá si 14. 2. pripomenie 15. výročie svojho vzniku.

• Slovenská katolícka charita pozýva 8. 2. na spomienku sv. Bakhity k modlitbe. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.

• Kurz NÁBOŽENSTVO PRE DOSPELÝCH v stredu 8. februára večernou svätou omšou a prednáškou skončí . Viac informácií nájdete na farskom webe a plagáte.

• V sobotu na spomienku Panny Márie Lurdskej slávime 31. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Pri svätej omši o 7:00 budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Svojim chorým príbuzným a známym preukážte skutok lásky a privezte ich podľa možnosti na omšu.

• Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 16. ročník PÚTE ZAĽÚBENÝCH, ktorá bude v národnej bazilike v Šaštíne v sobotu 18. februára. Viac info a registrácia na www.zalubeni.sk.

CVČ SV. JAKUBA pripravilo počas jarných prázdnin trojdňový zaujímavý program pre deti ZŠ. Prihlásiť sa treba priamo v centre. Viac info vo výveske na plagáte.

• CVČ sa na nás obracia s prosbou o poskytnutie 2% PODIELU Z DANE. Naším poslaním je počas roka venovať čas deťom a mládeži z nášho mesta a okolia. Našu činnosť zameriavame na aktivitynapomáhajúce rozvoju talentov a zručností, a k budovaniu dôležitých životných hodnôt v duchu kresťanskej viery. Tlačivo na poukázanie 2% nájdete v kostole alebo na webe www.cvcjakub.sk.

• Farnosť vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky CVČ sv. Jakuba v KNM. Bližšie informácie nájdete  na webovej stránke farnosti.

• Pozývame na stretnutie všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Združení Zázračnej medaily a túžia prijímať do svojej domácnosti Kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Stretnutie bude v nedeľu 12. 2. o 15:00 po korunke Božieho milosrdenstva vo farskom kostole.

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Pondelok
7:00


----
----
Utorok
----


17:00
15:45
Streda
7:00


17:00
----
Štvrtok
----


17:00
----
Piatok
7:00


17:00
----
Sobota
7:00


----
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 269335 (21)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.