2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - 11. 4. 2021
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

Liturgický kalendár:

UT 13. 4. – spomienka sv. MARTINA I., pápeža a mučeníka
NE 18. 4. – 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Farské oznamy: 

• Dnes sa končí veľkonočná oktáva. Antifónu Raduj sa nebies, Kráľovná sa modlime počas celého Veľkonočného obdobia namiesto modlitby Anjel Pána.

• Dnes popoludní o 15:00 bude OSLAVA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA v našom kostole. Adorácia, pri ktorej sa pomodlíme korunku BM a odprosíme za všetky svätokrádežné prijatia Eucharistie, za zneužitie a neúctu k eucharistickému Kristovi v našej farnosti i dekanáte. Kto popoludní pôjdete na nedeľnú prechádzku, môžete individuálne navštíviť náš chrám, pokloniť sa Kristovi, uctiť si obraz BM a prijať Eucharistiu.

• Biskupi Slovenska v nedeľu BM pozývajú spojiť sa v modlitbe o 12:00 za zvukov zvonov vo všetkých farnostiach, za obete ochorenia Covid-19 a všetky ostatné obete pandémie.

• Vo Veľkonočnom období vás pozývame stretnúť sa so Zmŕtvychvstalým Kristom v Eucharistii počas ADORÁCIE v kostole sv. Jakuba každú stredu od 8:00 do 18:00.

Udeľovanie SVIATOSTI BIRMOVANIA pre stredoškolákov bude v našej farnosti v nedeľu 16. mája 2021. Zatiaľ je to predbežný termín a všetko závisí od epidemiologickej situácie. Birmovancov pozývame k intenzívnejšej príprave, k sviatosti zmierenia sa s Otcom a opakovaniu si otázok k preskúšaniu.

Od 1. 1. 2021 naďalej platí zákaz slávenia verejných bohoslužieb a všeobecný dišpenz účasti na nedeľných i sviatočných bohoslužbách. 
Kostoly je možné od 1. 4. 2021 navštíviť „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.“

SVIATOSŤ ZMIERENIA v kostole sv. Jakuba:

PO - PI 17:30 – 18:00

Predsieň kostola bude počas dňa otvorená k súkromnej modlitbe od 8:00 do 18:00. 

• Akékoľvek otázky ohľadom vysluhovania sviatostí a vybavovania v kancelárii farského úradu adresujte telefonicky: 041/421 25 45 alebo mailom:

 

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
----


----
----
----


----
----
Utorok
----


----
----
----


----
----
Streda
----


----
----
----


----
----
Štvrtok
----


----
----
----


----
----
Piatok
----


----
----
----


----
----
Sobota
----


----
--------
----
Nedeľa
----
----
11:00
----
----  
----
----
10:30
----
-----

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 189332 (55)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.