18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 2. 8. 2020

 

Liturgický kalendár:

UT 4. 8. – spomienka sv. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, kňaza
ŠT 6. 8. – sviatok PREMENENIA PÁNA, prvý štvrtok v mesiaci, modlitby za duchovné povolania
PI 7. 8. – Prvý piatok v mesiaci
SO 8. 8. – spomienka sv. DOMINIKA, kňaza
NE 9. 8. – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Farské oznamy: 

 • • Dnes je VČELÁRSKA NEDEĽA vo včelnici v Povine. Sv. omša začne o 13:00. Info na plagáte.
 • • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, koná sa FARSKÁ OFERA. Boh vám odmeň vašu štedrosť! Môžeme získať za obvyklých podmienok vo farských kostoloch a františkánskych kostoloch úplné odpustky - PORCINKULY.
  Popoludní o 14:30 bude stretnutie RUŽENCOVÉHO BRATSTVA vo farskom kostole.
 • • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dotyk Božieho milosrdenstva môžete zažiť ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami. Vo štvrtok a v piatok od 16:00.
  DSS Kamence spovedáme vo štvrtok od 8:30 a o 10:00 bude sv. omša. Chorých a nevládnych z KNM navštívim v piatok predpoludním. 
  POVINE spovedáme v utorok od 15:00 a o 15:45 bude sv. omša. Chorých a nevládnych navštívi p. kaplán v stredu predpoludním. V piatok bude bohoslužba o 15:00.
 • • Pozývame vás vystavovať sa Božej láske v Eucharistii v PIATKY počas prázdnin. Po rannej sv. omši až do večernej sv. omše sa môžeme klaňať Bohu vo farskom kostole. Zapíšte sa!
 • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť v sobotu 8. 8. o 15:00 h. Vladimír ŠEDO a Martina RIEČANOVÁ obaja z Radole. Cirkevnoprávne prekážky hláste na farskom úrade.
 • • Na budúcu nedeľu 9. 8. budeme vysluhovať SVIATOSŤ KRSTU o 8:30. Náuka bude v sobotu o 9:00 na farskom úrade.
 • Počas dovoleniek a prázdnin (od 1. 7. do 31. 8. 2020) budú sv. omše v oboch kostoloch upravené podľa tabuľky. Úradné záležitosti budeme vybavovať v pracovné dni pól hodinu po svätých omšiach (okrem štvrtka).

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
7:00


----
----
----

18:00
----
Utorok
----


17:00
----
6:30

----
18:00
Streda
7:00


----
----
----

18:00
----
Štvrtok
----


17:00
----
6:30

----
----
Piatok
7:00


17:00
----
6:30

18:00
----
Sobota
7:00

 
----
-----
----

18:00
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45 
7:30
10:30
----
9:00

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 166390 (3)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.