24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 12. 9. 2021

Farské oznamy:

Liturgický kalendár:

PO 13. 9. – spomienka sv. JÁNA ZLATOÚSTEHO, biskupa a učiteľa Cirkvi
UT 14. 9. – sviatok POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
ST 15. 9. – slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
ŠT 16. 9. – spomienka sv. KORNÉLIA, pápeža a CYPRIÁNA, biskupa, mučeníkov
PI 17. 9. – Poďakovanie Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu
SO 18. 9. – spomienka PANNY MÁRIE v sobotu
NE 19. 9. – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

• Dnes o 15:30 sa z príležitosti návštevy Pápeža Františka na Slovensku rozozvučia zvony po celej krajine na 12 minút.

V utorok 14. 9. na sviatok Povýšenia Sv. Kríža bude otvorená aj kaplnka k tichej adorácii.

V stredu 15. 9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše o 7:00, 9:30, 11:00 vo farskom kostole; v Povine o 9:45 a v Dubí o 14:00. Večerná sv. omša nebude. Zároveň nás v tento deň Dubania pozývajú osláviť DEŇ DUBIA. Viac na plagáte vo výveske.

• V tomto týždni sú JESENNÉ KÁNTROVE DNI v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. V piatok budeme mať sväté omše na poďakovanie. Kto by sa chcel podeliť o plody zo záhrad na výzdobu kostola, môže ich priniesť do CVČ do stredy. Tieto dary budú po nedeli odovzdané sestrám Matky Terezy v Žiline.

V piatok bude CELODENNÁ ADORÁCIA Oltárnej Sviatosti; začne po rannej sv. omši a bude do večernej sv. omše. Možnosť zapísať sa do zoznamu adorujúcich.

V sobotu 18. 9. budeme vysluhovať SVIATOSŤ KRSTU o 11:00. Náuka bude v rámci krstu.

OHLÁŠKY: Sviatostné manželstvo si vyslúžia v sobotu 18. 9. vo sv. omši o 15:00 Maroš HRNKO a Bronislava PÚČEKOVÁ obaja z KNM. Cirkevno-právne prekážky ohláste na FÚ.

• Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu Kňazského seminára. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.

• Posledná možnosť prihlásiť deti i mladých do nášho CVČ sv. JAKUBA na nový šk. rok je do 15. septembra. Ponuku krúžkov si môžete pozrieť vo výveskách, na webe a letákoch.

DOSPELÍ, ktorí túžia prijať sviatosť krstu, eucharistie (1. svätého prijímania) a birmovania prihláste sa do konca septembra osobne, mailom alebo telefonicky na farskom úrade.

Autobusy do Šaštína na sv. omšu so Svätým Otcom odchádzajú v stredu ráno od Billy o 03:00 h. Príspevok na dopravu je 15 €. (Ešte sú posledné voľné miesta).

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
7:00


----
----
----


18:00
----
Utorok
----


17:00
15:45
6:30


----
----
Streda
7:00
9:30
11:00
----
9:45
7:30


18:00
9:00
Štvrtok
----


17:00
----
6:30


----
----
Piatok
7:00


17:00
----
6:30


18:00
----
Sobota
7:00


----
----
----


18:00
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45 
7:30
9:00
10:30

9:00

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 208214 (11)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.