27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 2.10. 2022

Liturgický kalendár:

UT 4. 10. – spomienka sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO
ST 5. 10. – spomienka sv. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, panny
ŠT 6. 10. – spomienka sv. BRUNA, kňaza; Prvý štvrtok v mesiaci-modlitby za duchovné povolania
PI 7. 10. – spomienka RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE; Prvý piatok v mesiaci
SO 8. 10. – spomienka PANNY MÁRIE v sobotu
NE 9. 10. – 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 

Farské oznamy:

• Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október o 14:15 bude stretnutie Ružencového bratstva, o 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej tichá adorácia až do večernej sv. omše.

• Dnes je po sv. omšiach prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh vám odmeň!

DOTYK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA môžeme zažiť ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami a počas nich. V Povine spovedáme v utorok od 15:00 a sv. omša bude o 15:45; v piatok bohoslužba o 15:00. Vo štvrtok a v piatok spovedáme v KNM od 16:00.CSS Kamence vo štvrtok od 8:30 a o 10:00 sv. omša. Chorých v KNM a v Povine v piatok od 8:30.

V utorok 4. 10. pozývame deti a rodičov na Ruženec detí o 16:15 a na detskú sv. omšu o 17:00.

• Na nedeľné sv. omše o 9:30 pozývame RODINY S DEŤMI. Nácvik piesní bude 15 min pred sv. omšou. Rodičia i deti príďte dopredu, pridajte sa do spevu a spestrime si našu Eucharistiu!

• V stredu bude CELODENNÁ ADORÁCIA Oltárnej Sviatosti od rannej do večernej sv. omše.

• Diakon Mgr. ZDENKO MRAVEC, pochádzajúci z KNM, má prijať presbyterské (kňazské) svätenie. Kto by vedel o nejakej kánonicko-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

• V mesiaci október povzbudzujeme všetkých ku spoločnej modlitbe POSVÄTNÉHO RUŽENCA najmä v rodinách. Vo farskom kostole sa ho modlíme 45 min. pred sv. omšami.

• Farnosť Korňa a Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 9. októbra na JESENNÚ PÚŤ NA HORE ŽIVČÁKOVÁ pri Turzovke. Podrobnosti na plagáte.

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
 Kostol Panny Márie
dolný
 Radoľa
Pondelok
7:00


----
----
----


18:00
----
Utorok
----


17:00
15:45
6:30


----
18:00
Streda
7:00


17:00
----
6:30


18:00
----
Štvrtok
----


17:00
----
6:30


----
----
Piatok
7:00


17:00
----
6:30


18:00
----
Sobota
7:00


----
----
----


18:00
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45 
7:30
9:00
10:30
9:00 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 254704 (96)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.