33. nedeľa v Cezročnom období - 18. 11. 2018
 

Liturgický kalendár:

ST 21. 11. – spomienka OBETOVANIE PANNY MÁRIE
ŠT 22. 11. – spomienka sv. CECÍLIE, panny a mučenice
PI 23. 11. – spomienka sv. KLIMENTA I., pápeža a mučeníka
SO 24. 11. – spomienka sv. ONDREJA DUNK-LAKA, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
NE 25. 11. – 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

 

Farské oznamy:

 • • Dnes večer vás pozývame na KONCERT PRE HUSLE, ORGAN A SPEV. V našom farskom kostole vystúpia Alexandra Hlušková, Filip Harant a Martin Kramár o 17:00 hodine. Viac na plagáte.
  • V stredu 21. 11. pozývame deti  do CVČ sv. Jakuba o 15:00 na OBJAVITEĽSKÚ STREDU.
  • Vo štvrtok 22. 11. pozývame dospelákov vo veku 30 až 45 rokov do Pastoračného centra na spoločenstvo VEČER NA TÉMU.... Začiatok je o 18.00 hod.
  • V piatok 23. 11. pozývame BIRMOVANCOV na sv. omšu o 17:00 a na stretko v centre o 18:00.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si vyslúžia v sobotu 24. 11. o 14:00 Branislav ĎURIŠ a Nikola MORDÁČOVÁ, obaja z KNM. Prípadne prekážky nahláste na FÚ.
  • V sobotu 24. 11. bude v centre Katarínske posedenie o 18:00. Začneme sv. omšou o 17:00 h.
  • SVIATOSŤ KRSTU budeme vysluhovať v nedeľu 25. 11. pri svätej omši o 11:00. Krstná náuka bude v sobotu o 9:00 na farskom úrade.
  • Sme pozvaní zapojiť sa do Potravinovej zbierky v predajniach TESCO v dňoch 22. – 24. 11. Diecézna charita zbiera v 9 predajniach (najbližšie Žilina, Krásno n. Kys., Čadca). Info na plagáte.
  • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 27. 11. v čase od 9:00 do 12:00.
  • V sobotu 1. 12. pripravilo CVČ sv. Jakuba pre deti ADVENTNÉ DOBRODRUŽSTVO. Pripravený je čarokrásny program, hry, katechézy, tvorivé aktivity. Prihlášku treba vyzdvihnúť v CVČ a odovzdať. Bližšie info na výveske.

 

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
 Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
7:00


----
----
----

18:00
----
Utorok
----


17:00
15:45
6:30

----
18:00
Streda
7:00


17:00
----
6:30

18:00
----
Štvrtok
----


17:00
----
6:30

----
----
Piatok
7:00


17:00
----
6:30

18:00
----
Sobota
7:00


----
----
----

18:00
----
Nedeľa
7:00
9:30
11:00
18:30
9:45
7:30
9:00
10:30
9:00

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 108441 (33)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.