5. PÔSTNA NEDEĽA - 29. 3. 2020

 

Liturgický kalendár:

ŠT 02. 04. – Prvý štvrtok; modlitby za duchovné povolania
PI 03. 04. – Prvý piatok
SO 04. 04. – Fatimská prvá sobota
NE 05. 04.KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, 35. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE

 

Farské oznamy: 

  • • Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. VEĽKÁ NOC BUDE TENTO ROK SLÁVENÁ BEZ ÚČASTI VERIACICH, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.
  • Možnosť súkromnej SVIATOSTI ZMIERENIA (tí, ktorí to súrne potrebujú):
    Kostol sv. Jakuba KNM v stredu a piatok 17:00 – 18:00
    Kostol Panny Márie KNM v pondelok a piatok 17:00 – 18:00
  • RODINNÁ SÚŤAŽ V KARANTÉNE – v stredu 1. 4. vyhlásime 2. kolo. Viac informácii o súťaži nájdete na www.farnostknm.sk vypracované úlohy posielajte mailom .
  • • Každý deň okolo obeda nájdete na webstránke farnosti www.farnostknm.sk, KRÁTKE POVZBUDENIE s dátumom, ktorom sa vám prihovoríme a poinformujeme, čo nové vo farnosti.
  • • Ako prípravu na slávenie Kvetnej nedele od piatku bude pred kostolom možnosť zobrať si kytičku bahniatok do svojho príbytku. Farská charita to pripraví z lásky ako poďakovanie za pomoc a solidaritu pri rôznych projektoch na pomoc núdznym.
  • SVIATOSŤ KRSTU budeme udeľovať v nedeľu 5. 4. o 10:00 vo Farskom kostole. Dohodnúť sa môžete telefonicky na 041/421 25 45.

Poriadok bohoslužieb
 Kostol sv. Jakuba
horný
 Povina
Kostol Panny Márie
dolný
Radoľa
Pondelok
----


----
----
----


----
----
Utorok
----


----
----
----


----
----
Streda
----


----
----
----


----
----
Štvrtok
----


----
----
----


----
----
Piatok
----


----
----
----


----
----
Sobota
----


----
-----
----


----
----
Nedeľa
----
----
----
----
----  
----
----
----
----
----

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 154541 (38)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.