Filiálky

Povina

Obec Povina leží v Kysuckých vrchoch v doline Povinského potoka. Časťou svojej zástavby sa rozkladá okolo medzinárodnej cesty E 75, ale jej prevažná časť je situovaná okolo Povinského potoka v tradičnej potočnej zástavbe v dĺžke takmer 4 km. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške 360 - 841 m, najvyšší vrch je Černatín s výškou 922 m. Chotár obce je bohato zalesnený prevažne ihličnatými drevinami, prevláda smrek a z listnatých drevín buk, vyskytujú sa tu chránené rastliny, ako sú horec žltý a horec fialový. Povinský potok je vyhlásený za pstruhový potok. Povina má svoj kostolík, zasvätený Panne Márii Kráľovnej.

 

Dubie

Obec Dubie patrí do mesta Kysucké Nové Mesto. Má asi 300 obyvateľov. Na miestnom cintoríne má kaplnku, zasvätenú Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 313234 (35)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page