Kostol sv. Jakuba

1284 - predpokladaný vznik kostola. Farár Andrej Jozef Najzer (v meste od 1745 - 53) zaznamenal, že za hlavným oltárom videl tieto písmená a číslice: A.R.D.R.F 1284. Tri prvé z týchto písmen sú titulatúrou duchovného, ktorého meno sa začínalo poslednými dvoma písmenami ADMODUM REVERENDUS DOMINUS ... Evanjelickí duchovní: VDM. Dovtedy katolícki novousadlíci prijímali krst v Jablunkove a v Žiline.
1431 - husiti zdevastovali kostol a mesto.
1665 - od 10. nov. v rukách luteránov.
1668 - podľa rukopisu Najzera "LIBER ECCLESAE KISZUCA - UJHELIENSIS " na hlavnom oltári nachádzajúce sa portabile bolo kardinálom Leopoldom Koloničom posvätené. V ňom sú relikvie sv. Gaudenca, Viktorie a Otilie(20. novembra).
1673 - so zbraňou od luteránov prinavrátený.
1710 - bol postavený bočný oltár sv. Jána Krstitel'a (dar miestneho farára Mateja Borzu a meštanov Andreja a Mateja Kolárika). Druhý oltár bol zasvätený sv. Rodine Kristovej. Dal ho postaviť Ladislav Suňog a jeho manželka Juliana Esterházy (obnovený 1748).
1719 - kostol dostal nový, bohato zdobený hlavný oltár s obrazom sv. Jakuba, ale bolo ho možné príležitostne vymieňat podľa cirkevného kalendára.
1720 - bola opravená a nadstavená veža kostola a zo starých popraskaných zvonov dali uliať jeden.
1729 - v radoľskom kaštieli bola zrušená súkromná kaplnka a zariadenie i devocionálie odovzdané do farského kostola.
1739 - misijný kríž - umiestnili v o rok neskôr postavenej Kaplnke sv. Kríža.
1740 - postavená Kaplnka sv. Kríža. Dal ju postaviť Mikuláš Kubica 1739.
1745 - V Kaplnke sv.Kríža je umiestnená kartuša s nápisom: A.R. DOMINO STEFANO FELIX IPSIUS ET SORORI SUANAE SEPULTIS POSUIT GEORGIUS TISZO. Svedčí o tom, že v hrobe sú telesné pozostatky kňaza Štefana Felixa a jeho sestry.
1748 - v noci 23. mája zachvátil kostol požiar. Zhorela vstupná drevená časť, ktorú potom nahradili štvorhrannými kameňmi a zakryli. Vytvorili nový vchod pri oltári sv. Rodiny z južnej strany a posilnili predsieňou.
1749 - nová dlažba v kostole.
1750 - spevnená strecha veže, ktorá bola dvojitá, baňatá s pozláteným krížom a sochou sv. Jakuba.
1789 - nový organ za 500 zlatých.
1796 - postavený kamenný barokový kríž z pieskovca pred Kostolom sv. Jakuba (reštaurovaný 1997).
1877 - zrekonštruované štyri oltáre, spovedelnica, kazateľnica a zákrstie (farár Ján Pósta).
1904 - požiar zničil kostol i mesto
1905 - kostol opravený po požiari a upravený na neorománsky.
1917 - počas I. svetovej vojny odvezené pre vojnové účely dva zvony
1940 - oprava Kaplnky sv. Kríža (vymal'oval majster Ján Škorvánek), nová podlaha. Na kaplnku prispel najväčší boháč P. Brežný. Sl'ub dal Dr. Paldanovi, ktorý ho šiel zaopatriť. Pozostalí sľub dodržali.
1941 - obnovená Kaplnka sv. Kríža posvätená 2. marca, oprava strechy kostola a jeho vnútra
1942 - nová podlaha v kostole.
1943 - namontované ústredné kúrenie na pevné palivo
1946 - výmena zvonov
1947 - posviacka nových zvonov (dp. Dr. Paldan).
1957 - nový organ - dvojmanuálový s 25 registrami, pneumatickou trakturou od firmy RIEGER KLOSS-KRNOV-OPUS 3190 (dekan dp. Štefan Hudec).
1960 - kostol vnútorne obnovený a vybavený.
1990 - ukončená generálna oprava kostola, nová omietka, veža pokrytá medeným plechom, elektroinštalácia, vymal'ovanie kostola, výmena okien a pod. (dp. Milan Krkoška).
1992 - elektrifikácia zvonov aj v Radoli a Budatínskej Lehote (farár dp. Ján Šmelka).
1993 - oprava fasády a náter strechy (dp. Ján Šmelka).
1995 - oprava fasády kostolíka v Povine (dp.Ján Šmelka).
- 28. januára vysviacka filiálneho kostola v Rudine (kard. Korec).
1996 - čistenie, ladenie a oprava organu a obnova píšťal i hracieho stola tak, aby ho bolo možné používať nielen na liturgické, ale aj pre koncertné účely, zabezpečovacie zariadenie, vrátane Kaplnky sv. Kríža (dp. Ján Šmelka).
1997 - začiatok opravy barokového oltára v Kaplnke sv. Kríža.
- rekonštruovaný barokový kríž z pieskovca pred Kaplnkou sv. Kríža.

Copyright © 2014 - 2015 DP & RKFÚ sv. Jakuba

Počítadlo 316274 (5)

feedback
Prihlasenie
feedback
Please set any module id or select module position from the plugin setting page