7 MÝTOV O VOĽNEJ NEDELI

Návrh na voľnú nedeľu vyvolal búrlivú diskusiu. Veľa sa diskutuje pre a proti, preto si Vám dovoľujeme ponúknuť 7 najčastejších mýtov, s ktorými sme sa v diskusii na sociálnych sieťach, ale aj pri rozprave v parlamente stretli

1. MÝTUS: Predavačky chcú v nedeľu pracovať, lebo majú príplatky. 

FAKT:  89 % predavačiek podľa prieskumu chce voľnú nedeľu (2% ju nechcú a 8 % nevie).

 • Pre zamestnancov v maloobchode, najmä pre rodičov, poskytuje voľná nedeľa veľký benefit. Rodičia s deťmi potrebujú v týždni aspoň jeden spoločný voľný deň bez práce, aby mohli mať plnú účasť na rodinnom, kultúrnom, spoločenskom a náboženskom živote a tiež, aby mali primeraný čas na oddych a načerpanie nových síl.
 • Odbory, Zväz obchodu, aj drvivá väčšina verejnosti myšlienku voľnej nedele podporujú.
 • V parlamentnej rozprave padol návrh presunúť v maloobchode nedeľné príplatky na sobotu, aby prechodom na voľnú nedeľu zamestnanci neutrpeli straty.

2. MÝTUS: Voľná nedeľa bude po koronakríze ekonomicky neúnosná. 

FAKT: Spotreba ľudí je daná ich kúpnou silou a nie tým, či sú v nedeľu otvorené obchody. Na Slovensku s tým máme konkrétnu skúsenosť. A podľa Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu zatvorenie obchodov počas sviatkov nespôsobil, ani pokles obratov (práve naopak pred sviatkom ľudia nakupovali v potravinách mierne viac - aj do zásoby), ani prepúšťanie zamestnancov. 

 • Pre potraviny je nedeľa najslabším dňom v týždni, Zväz obchodu uvádza, že tvorí len 2-4 % z týždenných obratov. V nákupných centrách a nábytkových domoch sa nedeľa podieľa na týždennom obrate vyššími percentami, Inštitút finančnej politiky odhadol, že priemer pre všetky druhy prevádzok je cca 8,4 % z týždenného obratu.
 • Voľná nedeľa pomáha zvyšovať produktivitu práce, čo je dôležité najmä v tomto období, kedy je kúpyschopnosť obyvateľstva vplyvom koronakrízy znížená. 
 • Voľná nedeľa posúva nedeľnú ekonomickú aktivitu do reštaurácii, prevádzok cestovného ruchu, ktoré boli počas koronakrízy zatvorené.
 • V záujme ekonomickej únosnosti, odbory, ktoré podporujú voľnú nedeľu navrhujú, aby obchody zostali podobne ako v zahraničí otvorené počas nedieľ v období s najväčším nárazovým predajom, ako napr. nedele pred Vianocami, pred Veľkou nocou, na konci škol. roku (pred dovolenkami) a pred začiatkom školského roku. 
 • „My ako podnikatelia vieme, že neprídeme o peniaze, pretože ten dopyt sa presunie na ostatné dni, takisto nevznikne nezamestnanosť, pretože obchod je neustále podvyživený pracovníkmi.“ - Pavol Konštiak, viceprezident Zväzu obchodu SR

3. MÝTUS: Voľná nedeľa znamená zvýšenie nezamestnanosti, lebo každého siedmeho zamestnanca budú musieť prepustiť.

FAKT: Pri zavedení pracovného voľna počas štátnych sviatkov, t.j. 15,5 dňa za rok, obraty v maloobchode neklesli (práve naopak pred pracovným voľnom ľudia nakupovali v potravinách mierne viac - aj do zásoby) a z dôvodu sviatkov neprepustili ani jedného zamestnanca. 

 • Odbory už niekoľko rokov bojujú za voľnú nedeľu. Prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky, ktorý združuje 90 predajných sietí (Coop Jednota, CBA, Labaš, Delia..) pán Katriak, sa jednoznačne vyjadril, že nebudú mať ani prepady tržieb, ani nebudú prepúšťať zamestnancov. 
 • Rovnako ani zatvorenie obchodov v Poľsku nemalo žiadny vplyv na zamestnanosť v maloobchode.
 • V tomto sektore je trvalý nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a odborári dúfajú, že voľná nedeľa bude mať pozitívny vplyv na zatraktívnenie povolania predavač.
 • Skúsenosť z voľnej nedele z Rakúska a Južného Tirolska ukazujú, že voľná nedeľa praje rozmachu zamestnanosti v malých a rodinných obchodoch, pre ktoré je finančne neudržateľné prevádzkovať predajňu aj v nedeľu.

4. MÝTUS: Voľná nedeľa bráni brigádnikom a všetkým, čo chcú v nedeľu pracovať, privyrobiť si.

FAKT: Voľná nedeľa počíta s viacerými výnimkami. Pre brigádnikov, seniorov a pre všetkých, ktorí v nedeľu pracovať chcú, bude stále množstvo pracovných príležitosti, napr. v prevádzkach na letiskách, staniciach, nemocniciach, benzínových čerpadlách a v turistických oblastiach, ale tiež v ďalších v zariadeniach cestovného ruchu. 

5. MÝTUS: Ľudia budú počas nedieľ vo veľkom nakupovať v zahraničí.

FAKT: Obavy zo zvýšených nákupoch v zahraničí sa nepotvrdili ani počas zavedenia zatvorených obchodov počas sviatkov.  

 • Motivácia ľudí nakupovať v zahraničí súvisí najmä s údajnou vyššou kvalitou priemyselného tovaru v Rakúsku, alebo nižšou cenou tovarov v Poľsku, nie s tým, či je na Slovensku otvorené. Navyše, konkrétne Poľsko a Rakúsko majú v nedeľu tiež zatvorené. 

6. MÝTUS: Ak zavedieme voľnú nedeľu, bude to znamenať, že sme “farská republika”

FAKT: V nedele sú zatvorené obchody v mnohých vyspelých štátoch: v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Nórsku, Veľkej Británii, Francúzsku a v ďalších. Voľná nedeľa nespravila zo žiadnych z týchto krajín “katolícke štáty.” Voľná nedeľa je v týchto krajinách najmä zásluhou odborárov. 

7. MÝTUS: Nech prevádzky, kde nedeľa predstavuje veľkú stratu, jednoducho zatvoria a bude vyriešené.

FAKT: Ak to bude dobrovoľné, otvorené obchody získajú konkurenčnú výhodu a budú do otvorenia v nedeľu tlačiť aj prevádzky, kde to nie je rentabilné. Prevádzky radšej vykrývajú nedeľnú stratu ako by mali prísť o zákazníka. Len rovnaké pravidlá pre všetkých (samozrejme so zmysluplnými výnimkami, ako sú lekárne, benzínky, prevádzky cestovného ruchu a podobne) férovo vyriešia nedeľný predaj.

Zdroje:

CitizenGO

Pavol Kossey: Pre voľnú nedeľu sú racionálne argumenty  

Stanovisko Zväzu obchodu SR k úprave nedeľného predaja

Obchody v nedeľu: kto je za zákaz a čo z toho má a kto je proti a čo z toho má

Prieskum: Postoj slovenskej populácie voči trvalému zatvoreniu predajní potravín v nedeľu

Slovensko: Obchodníci chcú v nedeľu „pokoj“

Kurzy prípravy na manželstvo

Miesto: Pastoračné centrum sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto (za horným kostolom sv. Jakuba pri OD Billa)

Forma: víkendové kurzy bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od soboty do nedele. Program začína v sobotu o 8.00 a končí o 18,00, v nedeľu od 8.00 do 15.00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 25 € na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, lektori, malé občerstvenie a 2x obed. Príspevok je potrebné odovzdať na mieste.

Bližšie informácie: 041/421 25 45; 0904 962 737

Termíny kurzov:

10. - 11. september 2022
1. - 2. október 2022

Prihlášky nájdete na webe: https://www.domanzelstva.sk/kysucke-nove-mesto

Kurzy sú prednostne určené pre snúbencov, ktorí uzatvoria manželstvo v dekanátoch Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Čadca, Turzovka. V prípade voľnej kapacity je možná účasť snúbencov aj z iných dekanátov a farností.

Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?

 

Počas mimoriadneho stavu v našej spoločnosti v týchto dňoch si často kladieme niektoré
otázky. Napríklad: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?
Vieme, že pôstne obdobie je „posvätný čas“, keď s „duchovnou radosťou konáme pokánie“ a
„prinášame obety a dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život“. To nie je o smútku,
o strachu, o neistote, ale o nádeji, o vzájomnom povzbudzovaní a o ochote otvárať sa pre
druhých.
Skrze vieru máme radostnú skúsenosť, že my nie sme pôvodcami svojho bytia, stvoriteľmi
seba samých. Vieme, že už pred narodením sme boli chcení a milovaní. Ľudská sloboda
znamená byť v radosti a v rozsiahlom priestore Božej lásky na jednej strane, a jeden s druhým
a pre druhého na strane druhej. Boh a človek nestoja proti sebe v mocenskom zápase
o ovládnutie sveta. Boh Stvoriteľ chce človeku pomáhať riadiť samého seba.
Včerajšia štvrtá pôstna nedeľa sa nazýva aj „laetare“. Toto latinské sloveso znamená nielen
radovať sa, ale predovšetkým prinášať úrodu, zúrodňovať.
V Pastoračnom pláne Katolíckej cirkvi na Slovensku sme sa povzbudzovali, aby sme neboli
uzavretí, ale komunikatívnejší smerom do vnútra Cirkvi, ale aj smerom navonok
voči spoločnosti. A to: ohlasovaním radostnej zvesti a osobným dávaním svedectva, slávením
liturgie ako vrcholom činnosti Cirkvi, lebo z nej pramení životodarná sila, a konkrétnou
službou lásky odpovedajúcou na naliehavé potreby našich čias.
Zodvihnime hlavy a buďme príkladom pre ostatných, majme rešpekt a úctu pred svetskou
autoritou a riaďme sa pokynmi kompetentných, aby sme minimalizovali rozširovanie vírusu.
Zvlášť chcem povzbudiť vás, milí rodičia, aby sa naše rodiny, ktoré táto situácia chtiac-
nechtiac spojila, stali „domácou cirkvou“, miestami domácich chrámov, kde sa spoločne
stretávame v modlitbe, pri čítaní Svätého písma a iných domácich pobožnostiach, napríklad
krížovej cesty, svätého ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva, litánií a podobne. Teraz je
tu priestor aj čas, aby sme si osobne hovorili o svojej viere, spoločne slávili domácu liturgiu,
spoločne stolovali a povzbudzovali sa k vzájomnej službe a láske.
Prostredníctvom televíznych kanálov a sociálnych sietí máme veľa možností a príležitostí,
ako byť aspoň takto sprostredkovane účastnými na svätých omšiach. Počas nich odporúčam
duchovné sväté prijímanie.
Veľmi ma povzbudilo a rozradostnilo svedectvo jednej starej mamy, ktorá mi rozprávala plná
hrdosti a radosti, ako jej dcéra so svojou rodinou prežívali nedeľnú svätú omšu vo svojom byte.
Ukázala mi aj selfie, ktoré jej poslali. Deti aj rodičia boli oblečení do nedeľných šiat,
sedeli na stoličkách, pozerali na obrazovku, a pritom sa modlili a spievali nedeľnú liturgiu.
Spomínam si na Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro, keď pápež František v záverečnom
príhovore – na otázky mladých: „Odkiaľ začať? Koho sa pýtať? Ako a s kým začať? – poradil
príkladom: Ktosi sa raz pýtal Matky Terezy z Kalkaty, čo by sa malo v Cirkvi zmeniť. A ona
odpovedala: Ty a ja! Bola to rozhodná žena. Vedela, odkiaľ začať. Aj ja si dnes privlastňujem
slová Matky Terezy a pýtam sa vás: Začneme? Odkiaľ? Od teba a odo mňa. Nech sa každý
znovu v tichu opýta: Ak mám začať od seba, odkiaľ a ako začnem? A každý nech otvorí svoje
srdce, aby mu Ježiš povedal, odkiaľ, ako a s kým začať.“ Nebojme sa, Ježiš žil včera, žije
dnes a bude žiť naveky – On je Cesta, Pravda a Život!

 

ADORÁCIA

NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ

V KAPLNKE SV. KRÍŽA

9.4.2020

12:00-20:00

IMG 3946

Aktuálne oznamy

Pomoc Ukrajine

Dôležité odkazy

Posvätný ruženec v rodinách s deťmi
Radostný ruženec v čase skúšky COVID-19

Popoludnie s Božím milosrdenstvom

Každú prvú nedeľu v mesiaci,  po prvom piatku, vás pozývame prežiť POPOLUDNIE S BOŽÍM MILOSRDENSTVOM. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva, vypočujeme si katechézu, nasledovať bude adorácia, chvály a pokračovať budeme modlitbami za uzdravenie a oslobodenie.
 

Fatimské soboty

Vždy v prvú sobotu mesiaca máme v našej farnosti Fatimskú sobotu. Svätá omša ráno o 7:00, následne modlitba ruženca s meditáciami k jedlitlivým tajomstvám posvätného ruženca. Po modlitbe ruženca si spoločne obnovujeme svoje zasvätenie Nepoškvrenému Srdcu Panny Márie. Aj takýmto spôsobom sa utiekame pod ochranu našej nebeskej Matky a prosíme ju o pomoc a orodovoanie za nás, pretože ochranu Panny Márie všetci potrebujeme. 
Najbližší termín: ...
 

Nikodémova noc

Každý posledný piatok v mesiaci pozývame na Nikodémovu noc striedavo v našich kostoloch. Párne mesiace v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nepárne v Kostole sv. Jakuba. Noc je určená pre novodobých Nikodémov, ktorí sa hanbia, boja, majú rôzne zábrany vstúpiť do chrámu pred Ježiša a otvoriť mu svoje srdce. Chrám bude otvorený počas noci od 20:00 h do 24:00 h. Pri zažatých sviecach bude čakať Ježiš v monštrancii, kňaz na rozhovor, či spoveď v spovednici.

 

Chlapské a ženské večery 

Pozývame každú stredu večer o 18:00 do pastoračného centra. Chlapi a ženy sa majú o čom zdieľať, správne formovať a podporovať. Ak hľadáš spoločenstvo, tak neváhaj a príď sa pozrieť medzi nás!
 

Modlitbové spoločenstvo mládeže

Pozývame všetkých mladých (stredoškolákov, vysokoškolákov) každú sobotu večer o 19:15 do CVČ sv. Jakuba. Spoločne sa modlíme (ruženec, adorácia, chvály), rozprávame sa o Božom slove a zdieľame sa. Ak sa chceš zapojiť, príď aj ty. Prijmeme ťa s radosťou.
 

Počítadlo 248223 (82)

feedback
Prihlasenie
feedback
Spätná väzba

Napíšte nám

Prostredníctvom tohoto formuláru nám môžete napísať svoje postrehy či nahlásiť prípadné chyby.